Patria toimittaa lentomittausjärjestelmän asennus- ja modifikaatiopaketit Fintrafficille ja lisätyyppihyväksynnän Suomen Ilmailuopiston Embraer Phenom lentokoneisiin

Patria on solminut sopimuksen lentomittausjärjestelmän modifikaatiosuunnittelusta ja sertifioinnista Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n kanssa. Patria toimittaa Fintrafficin kehittämään lentomittausjärjestelmään modifikaatio- ja asennuspaketit sekä lisätyyppihyväksynnän STC (Supplemental Type Certificate) kahteen Suomen Ilmailuopiston omistamaan Embraer EMB-500 Phenom 100 –liikesuihkukoneeseen.

Muutostyö ja koelento-ohjelma toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä Patrian, Fintrafficin ja Suomen Ilmailuopiston kesken. Lentomittaustoiminta uudella konetyypillä on tavoitteena aloittaa vuoden 2025 alussa

”Sopimuksen myötä Patria vahvistaa edelleen osaamistaan siviilikoneiden modifikaatioiden alueella ja kerryttää lisää kokemusta nopeiden ja paineistettujen suihkukoneiden muutostöistä. Uuden ja suorituskykyisen lentomittausjärjestelmän kotimainen toteutus takaa huoltovarmuuden sekä ensiluokkaisen ylläpito- ja jatkokehityskyvyn. Modifikaatio- ja asennussuunnittelussa hyödynnämme Patrian pitkää kokemusta ja asiantuntemusta ilmailuteollisuuden toimialalta”, sanoo Patrian Joint & Security -toimintojen johtaja Mikko Viitaniemi.

Lentomittaus on tärkeä osa Fintraffic Lennonvarmistuksen toimintaa, sillä varmistetaan asiakkaille annettavat turvalliset ja sujuvat palvelut sekä taataan osaltaan lentoliikenteen jatkuvuus.

”Lennonvarmistuspalveluissa käytettäviä laitteita mitataan tietyin aikavälein sekä ilmasta että maasta käsin. Ilmasta käsin tehtävien mittausten tavoitteena on varmistaa, että lennonvarmistuksessa käytettävät järjestelmät toimivat suunnitellusti ja ilma-alusten vastaanottama tieto on oikein. Tämän sopimuksen mukaisella yhteistyöllä parannamme toimintavarmuutta, kun lentomittauskäyttöön saadaan lisäkapasiteettia. Kolmen kotimaisen yhtiön yhteistyö on myös Suomen huoltovarmuuden kannalta merkittävä asia”, kertoo toimitusjohtaja Raine Luojus Fintrafficin lennonvarmistuksesta.

“Mittauslennot tarjoavat hienon mahdollisuuden Suomen Ilmailuopistolle (SIO) laajentaa Embraer Phenom 100 (EMB-500) lentokoneiden käyttöä ja SIO:n lennonopettajille loistavat mahdollisuudet hyödyntää pitkää kokemustaan Embraer Phenom -lentokoneiden operoinnissa”, sanoo Juha Siivonen, Suomen Ilmailuopiston toimitusjohtaja.

Mediatiedustelut ja lisätietoja:

Sirje Ahvenlampi-Hyvönen
, Patrian viestintäjohtaja, puh. +358 50 557 3822, sirje.ahvenlampi-hyvonen@patriagroup.com
Leena Huhtamaa, vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö, Fintraffic, puh. +358 40 7563819, leena.huhtamaa@fintraffic.fi
Juha Siivonen, Suomen Ilmailuopiston toimitusjohtaja, juha.siivonen@finaa.fi

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaarentukipalvelujen sekä teknologiaratkaisujen ja lentokoulutuksen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluja ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla ensisijainen kumppani kriittisissä toiminnoissa maalla, merellä ja ilmassa. Patrialla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Espanjassa. Patria työllistää yli 3 000 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %). Patria omistaa 50 % Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden. www.patriagroup.com
Fintrafficin lennonvarmistus tarjoaa turvallisia, täsmällisiä ja kilpailukykyisiä lennonvarmistuspalveluita Suomessa, maailman ympäristöystävällisimmässä ilmatilassa. Yhtiön vastuulla on Suomen ilmatilan käytön hallinta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalvelut 22 lentoasemalla. Yhtiö vastaa myös toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ja järjestelmien suunnittelusta sekä ylläpidosta kansainvälisten vaatimusten mukaan. Tekninen lennonvarmistus käsittää muun muassa tutkajärjestelmien, navigaatiolaitteiden ja radiolaitteiden ylläpitämistä lentoasemaympäristössä. Lisäksi Fintrafficin lennonvarmistukselle kuuluu lentopelastukseen sekä aluevalvontaan liittyviä erityistehtäviä.
Fintraffic Lennonvarmistus Oy on osa Fintraffic-konsernia. www.fintraffic.fi

Suomen Ilmailuopisto on Porissa toimiva ammatillinen oppilaitos, joka kouluttaa ammattilentäjiä Suomen liikenneilmailun tarpeisiin. Suomen Ilmailuopiston antama koulutus täyttää ilmailualan kansainväliset säännökset, Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset sekä lentoyhtiöiden ja valtion koulutukselle asettamat vaatimukset. Ammattilentäjien koulutustoiminnan lisäksi oppilaitos harjoittaa maksullista palvelutoimintaa, kuten koulutuspalveluiden myyntiä, lentosimulaattorin vuokrausta lentoyhtiöille ja liikelentoja. www.finaa.fi

Simulaattorin vuokraus

Liikelennot

Yritysinfo

Ilmailuopiston kalusto

Media

Ravintolan SIO