Yritystiedot, -vastuu ja tietosuoja

Henkilöstö ja oppilaat

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma 2022

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2021-2023

Yritysvastuuraportti

Suomen Ilmailuopisto Oy Yritysvastuuraportti 2021

Tilinpäätökset

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020

Suomen IImailuopisto Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2019

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2018

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Palkkiojärjestelmä

SIO palkkiojärjestelmät 2021

Tietosuojaselosteet

Oppilasrekisteri

Data Protection Description (Asiakasrekisteri)

Opiskelijahaun tietosuojaseloste

Opiskelijahaun MED001-kyselyn tietosuojaseloste

Työnhakua koskeva tietosuojaseloste

Henkilöstön tietosuojaseloste

Whistleblow-ilmoituskanava

Whistleblow on vakavien väärinkäytösten ilmoituskanava. Suomen Ilmailuopistossa väärinkäytöksien ilmoituskanavan avulla edistetään reilua ja vastuullista toimintaa. Kanava antaa meille mahdollisuuden seurata ja parantaa tarpeen mukaan toimintaamme. Suomen Ilmailuopistossa Whistleblow-ilmoitus käsitellään First Whistle järjestelmän avulla.

First Whistlen avulla kuka tahansa voi ilmoittaa organisaatiossa havaitsemansa vakavan väärinkäytöksen, epäilyn tai huolen siitä. Ilmoituksen voivat tehdä asiakkaat, opiskelijat, henkilöstön tai sidosryhmien edustajat. Anonymiteetin turvaava kanava mahdollistaa organisaation tiedonsaannin väärinkäytöksissä sekä suojaa ilmoittajaa.

Osoite väärinkäytösten ilmoittamiskanavaan on:  firstwhistle.fi/finaa. Anonymiteetti on hyvä varmistaa kirjoittamalla linkin osoite itse selaimeen.

Ohje ilmoituksen tekoon.