Yritystiedot, -vastuu ja tietosuoja

Vastuullisuusraportti

Suomen Ilmailuopiston Vastuullisuusraportti 2023

 
Tilinpäätökset

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2020

Suomen IImailuopisto Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2019

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2018

Suomen Ilmailuopisto Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Palkkiojärjestelmä

SIO palkkiojärjestelmät 2023

 
 Henkilöstö ja opiskelijat

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma 2022

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2022-2023 

 
Tietosuojaselosteet

Oppilasrekisteri

Data Protection Description (Asiakasrekisteri)

Opiskelijahaun tietosuojaseloste

Opiskelijahaun MED001-kyselyn tietosuojaseloste

Työnhakua koskeva tietosuojaseloste

Henkilöstön tietosuojaseloste

Poikkeamailmoitusten rekisteriseloste

Rekisteriseloste (ohjaamokeskustelut ja lentokonedata)

 
Whistleblow-ilmoituskanava

Whistleblow on vakavien väärinkäytösten ilmoituskanava. Suomen Ilmailuopistossa väärinkäytöksien ilmoituskanavan avulla edistetään reilua ja vastuullista toimintaa. Kanava antaa meille mahdollisuuden seurata ja parantaa tarpeen mukaan toimintaamme. Suomen Ilmailuopistossa Whistleblow-ilmoitus käsitellään First Whistle järjestelmän avulla.

First Whistlen avulla kuka tahansa voi ilmoittaa organisaatiossa havaitsemansa vakavan väärinkäytöksen, epäilyn tai huolen siitä. Ilmoituksen voivat tehdä asiakkaat, opiskelijat, henkilöstön tai sidosryhmien edustajat. Anonymiteetin turvaava kanava mahdollistaa organisaation tiedonsaannin väärinkäytöksissä sekä suojaa ilmoittajaa.

Osoite väärinkäytösten ilmoittamiskanavaan on:  firstwhistle.fi/finaa. Anonymiteetti on hyvä varmistaa kirjoittamalla linkin osoite itse selaimeen.

Ohje ilmoituksen tekoon

Tietosivu ilmoittajalle: https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

Ilmoituksen voi myös tehdä Oikeuskanslerin viraston alla olevaan ulkoiseen ilmoituskanavaan:

https://oikeuskansleri.fi/miten-ilmoitus-tehdaan

https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal