Ammatti taivaalla
Ammatti taivaalla

Hakutietoja

Hakutietoja

Haemme liikennelentäjän koulutuksesta, ammatista ja urasta kiinnostuneita motivoituneita oppilaita.

Jos olet perusterve ja kiinnostunut mielenkiintoisesta, vaihtelevasta ja kansainvälisestä työstä, kannattaa harkita lentäjän ammattia. Aiempaa ilmailukokemusta ei vaadita.

Valintatesteillä selvitämme hakijoiden kyvykkyydet ja edellytykset pärjätä koulutuksessa ja työssä, esimerkiksi looginen päättelykyky. Pitkä matematiikka lukiossa ei kuitenkaan ole edellytys. Sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Koulutukset alkavat vuosina 2023 – 2025 ja koulutus kestää noin kaksi vuotta, jonka jälkeen voi hakeutua mm. Finnairille liikennelentäjäksi.

Suomen valtio tukee koulutusta ja opiskelijalle koulutuksen hinta tulee olemaan 18 000 euroa.

Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashaussa noudatetaan EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia (EU) 2016/679).

Pääsyvaatimukset:

 • Koulutustaustaan liittyvät vaatimukset
  • Lukion päättötodistus tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto (180 opintopistettä, aikaisemmin 120 opintoviikkoa)
 • Pituusvaatimukset
  • Minimipituus on 163,0 cm
  • Maksimipituutta ei ole. Yli 190cm pitkien hakijoiden mahtuminen lentokouluissa käytettävien koneiden ohjaamoon varmistetaan koeistunnalla ennen lopullista hyväksyntää.
 • Kielivaatimukset
  • Hyvä suomen ja englannin kielen taito
 • Lääketieteelliset vaatimukset
  • Lääketieteellisten kriteerien täyttyminen
 • Muut vaatimukset
  • Nuhteettomuus: Poliisin tekemän suppean turvallisuusselvityksen läpäisy


Aikaisemmat haut Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashaussa eivät vaikuta tässä haussa

Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashaun soveltuvuusarviointi on voimassa kaksi vuotta Edellisestä hausta (2018/2019) on pidempi aika.

Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashaun kuvaus

Valintaprosessi kestää noin 9 kuukautta. Ensimmäisten oppilaiden koulutus alkaa mahdollisesti jo keväällä 2023.

Valintaprosessin vaiheet (alustava aikataulu):

 • Hakuaika 1.8.2022-21..2022
 • Esikarsinta elo-syyskuu 2022
 • Kirjallinen pääsykoe (etänä) 13.9.2022 klo 10.00
 • Soveltuvuustestit (vaihe 1) 3.10.-4.11.2022
 • Soveltuvuustestit (vaihe 2) 28.11.-20.12.2022
 • Lääketieteellinen esikarsinta (ns. Med 001 -kysely) tammi-helmikuu 2023
 • Haastattelut 13.3.-5.4.2023
 • Turvallisuusselvitys huhtikuu 2023
 • Ilmailulääkärin tarkastus alkaen huhtikuu 2023

Esikarsinnasta kutsutaan parhaiten kriteerit täyttävät hakijat suoraan ensimmäiseen soveltuvuustestivaiheeseen. Loput esikarsinnan läpäisseistä kutsutaan kirjalliseen pääsykokeeseen, josta parhaiten menestyneet jatkavat ensimmäiseen soveltuvuustestivaiheeseen. Linkki pääsykoemateriaaliin on ilmoituksen lopussa. Kirjallinen pääsykoe on maksuton. Soveltuvuustesteistä peritään maksu, joka on 120€/vaihe.

Hakuohjeet

Noudata tarkasti hakuohjeita. Hakemuksen täyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Täytä hakemus ensiksi. Kaikki liitteet on lähetettävä hakemuksen mukana. Täytä sen jälkeen erillinen koulutustietokysely.


Puutteellisesti täytetty hakemus tai hakemus, jossa ei ole vaadittavia liitteitä, hylätään automaattisesti.

Hakuaika on 1.8.-21.8.2022. Sähköinen hakujärjestelmä sulkeutuu 21.8.2022 klo 23.59. Hakemusta ei ole mahdollista lähettää tai täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Terveydentilaa koskeva kysely (Med 001) lähetetään turvasähköpostina vain niille hakijoille, jotka ovat etenemässä haastatteluihin. Terveydentilaa koskevan kyselyn vastaanottajana on ilmailulääkäri.

Liitä seuraavat asiakirjat hakemukseesi:

 • Kaikki peruskoulun jälkeiset koulu- tai opiskelutodistukset arvosanoineen (esim. lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, korkeakoulututkintotodistus, todistus ammatillisesta perustutkinnosta jne.)
 • Opintosuoritteet arvosanoineen kesken olevista tutkinnoista tai opinnoista
 • Mahdolliset lentokoulutustodistukset
 • Varusmiespalvelusta koskevat todistukset, jos ne liittyvät ilmailuun tai johtamistehtäviin
 • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen viralliset käännökset suomen kielelle, jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti. Ulkomailla suoritetuissa tutkinnoissa on käytävä ilmi opintojen laajuus.
 • Todistus suomen kielen osaamisesta, jos tutkinto on suoritettu muulla kuin suomen kielellä (ohjeet löytyvät liitteestä ”Suomen kielitaidon todistavan liitteen toimittaminen”)

Liitteiden maksimimäärä hakujärjestelmässämme on 5 kappaletta, mutta liitteen sivumäärää ei ole rajoitettu. Tarvittaessa voit yhdistellä dokumentit useamman sivun pdf- tiedostoksi. Kun lähetät hakemuksen, liitä kaikki vaadittavat liitteet samanaikaisesti. Liitteiden pitää olla selkeästi luettavia. Hakemus voidaan hylätä epäselvien tai puuttuvien liitteiden vuoksi.

Kaikki yhteydenpito ja hakua koskevat tiedotteet lähetetään vain siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hakuvaiheessa ilmoitat sähköiseen hakujärjestelmäämme. Jos sähköpostiosoitteesi vaihtuu hakuprosessin aikana, sinun on ilmoitettava uusi sähköpostiosoitteesi. Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti jätettyäsi hakemuksen, myös roskapostikansioita, koska viestit voivat ohjautua myös sinne.

Jos sinulle on jäänyt epäselväksi jotain Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashausta tai ammattilentäjän koulutuksesta, voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse: haku@finaa.fi. Vastaamme vain sellaisiin kysymyksiin, joihin ei löydy vastauksia julkaistusta materiaalista. Lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kysymyksiin emme pysty ottamaan kantaa sähköpostitse.

Simulaattorin vuokraus

Liikelennot

Yritysinfo

Ilmailuopiston kalusto

Media

Ravintolan SIO