Ammatti taivaalla
Ammatti taivaalla

Hakulinkit ja hakuohjeet (hakuaika on päättynyt 21.8.2022)

Hakulinkit ja hakuohjeet (hakuaika on päättynyt 21.8.2022)

Sinun tulee kirjautua ja täyttää tiedot kahteen eri portaaliin (HAKULINKIN kautta Saima-hakuportaaliin ja KOULUTUSTIETOKYSELY-linkin kautta koulutustietokyselyyn),  jotta hakemuksesi käsitellään. Liitäthän kaikki vaadittavat liitteet (mm. koulu- ja opiskelutodistukset) Saima-hakuportaaliin.

HUOM! Saima-hakuportaalin hakemuksen esikatselu ei välttämättä näytä kaikkia liitteitä, vaikka ne ovat järjestelmässä.

Noudata tarkasti annettuja ohjeita.

HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT

 • täytä tiedot molempiin, Saima-hakuportaali ja Koulutustietokysely
 • puutteellisesti täytetty hakemus hylätään automaattisesti
 • hakemus, jonka liitteenä ei ole vaadittavia todistuksia hylätään automaattisesti
 • hakemusta ei ole mahdollista lähettää tai täydentää hakuajan päättymisen jälkeen
 • liitäthän hakuportaaliin vain tämän haun kannalta relevantteja liitteitä (ei esimerkiksi hygieniapassia tai järjestyksenvalvojakorttia).  
 • hakuportaalin liitteiden maksimimäärä on seitsemän, mutta liitteen sivumäärää ei ole rajoitettu. (tarvittaessa voit siis yhdistellä dokumenttisi useamman sivun pdf- tiedostoksi)
 • liitä kaikki vaadittavat liitteet samalla kerralla ennen hakemuksen lähettämistä
 • liitteiden pitää olla selkeästi luettavia
 • hakemus voidaan hylätä epäselvien tai puuttuvien liitteiden vuoksi

LIITÄ SEURAAVAT ASIAKIRJAT HAKUPORTAALIIN

 • kaikki peruskoulun jälkeiset koulu- tai opiskelutodistukset arvosanoineen (esim. lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, korkeakoulututkintotodistus, todistus ammatillisesta perustutkinnosta jne.)
 • opintosuoritteet arvosanoineen kesken olevista tutkinnoista tai opinnoista (opinto-ote tai opintosuoritusote tms.)
 • lentokoulutustodistukset, kopio lentolupakirjasta tai lääketieteellisestä kelpoisuudesta
 • varusmiespalvelusta koskevat todistukset, jos ne liittyvät ilmailuun tai johtamistehtäviin
 • ulkomailla suoritettujen tutkintojen viralliset käännökset suomen kielelle, jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti (myös ulkomailla suoritetuissa tutkinnoissa on käytävä ilmi opintojen laajuus)
 • todistus suomen kielen osaamisesta, jos tutkinto on suoritettu muulla kuin suomen kielellä (ohjeet löytyvät liitteestä Suomen kielen taidon todistaminen)

Käytä samaa sähköpostiosoitetta molemmissa hakuosioissa (portaali ja koulutuskysely). Haun aikana kaikki yhteydenpito ja hakua koskeva tieto lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti haun aikana, myös roskaposti- ja clutter- kansioita, koska viestit voivat ohjautua myös sinne.

Jos sinulle on jäänyt epäselväksi jotain Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashausta tai ammattilentäjän koulutuksesta, voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse: haku@finaa.fi. Vastaamme vain sellaisiin kysymyksiin, joihin ei löydy vastauksia julkaistusta materiaalista. Lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kysymyksiin emme pysty ottamaan kantaa sähköpostitse.

Simulaattorin vuokraus

Liikelennot

Yritysinfo

Ilmailuopiston kalusto

Media

Ravintolan SIO