Ammatti taivaalla
Ammatti taivaalla

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymyksetHAKUPROSESSI

Miten kannattaa valmistautua hakuun?

Koulutustodistukset kannattaa etsiä valmiiksi. Hakuportaalin ja koulutuskyselyn täyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, eikä sen täyttämistä kannata jättää viime tippaan.

Mitä minun kannattaa huomioida tässä haussa?

Noudata tarkasti annettuja ohjeita.

Pääsykoetta (13.9.2022 klo 10) varten tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden ja web- kameran.

Mikä on esikarsinta?

Esikarsinassa tarkistetaan ja arvioidaan hakijoiden yleinen hakukelpoisuus ja koulutustausta. Esikarsinnassa karsiutuvat hakijat, jotka eivät:

  • ole täyttäneet molempia hakuun vaadittavia osia (hakuportaali ja koulutuskysely),
  • täytä hakuilmoituksessa julkaistuja pääsyvaatimuksia,
  • ole liittäneet pyydettyjä dokumentteja hakuportaaliin tai
  • täytä minimivaatimuksia koulutustaustan osalta

Ketkä pääsevät esikarsinnasta suoraan psykologisten testien ensimmäiseen vaiheeseen?

Suoraan psykologisten testien ensimmäiseen vaiheeseen esikarsinnastaa valitaan eniten ja pisimmälle kouluttautuneet ja ylioppilaskirjoituksissa parhaiten menestyneet hakijat. Loput hakukelposet hakijat saavat kutsun kirjalliseen pääsykokeeseen.

Kuinka monta oppilasta valitaan tässä haussa?

Tässä haussa valitaan 50–100 oppilasta.

Millainen hakuprosessi on?
Hakuprosessi kestää noin yhdeksän kuukautta. Hakua koskevat aikataulut löytyvät hakuilmoituksesta. Hakuajan päättymisen jälkeen kaikki suoritetaan esikarsinta. Esikarsinnan läpäisseistä parhaiten kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan suoraan psykologisten testien ensimmäiseen vaiheeseen ja loput kirjalliseen pääsykokeeseen. Kaksivaiheisista psykologisista testeissä parhaiten menestyneet hakijat jatkavat haastatteluvaiheeseen. Lopussa on vielä poliisilla teetetty turvallisuusselvitys. Ilmailulääkärin tarkastuksessa käydään viimeistään hieman ennen koulutuksen alkamista.

Kauanko hakuprosessi kestää?
Hakuprosessissa on useampia vaiheita ja se kestää noin yhdeksän kuukautta. Jokaisessa vaiheessa parhaiten kriteerit täyttävät hakijat etenevät jatkoon.

Miten soveltuvuutta arvioidaan?

Soveltuvuusarviointi jakautuu: psykologisiin testeihin, yksilöhaastatteluihin sekä ryhmätyötaitojen arviointiin. Soveltuvuustestit sisältävät kyky- ja lahjakkuustestejä sekä persoonallisuustestejä. Haastatteluissa hakijoiden soveltuvuutta arvioidaan sekä psykologin että alan ammattilaisten toimesta.

Miten kannattaa valmistautua psykologisiin testeihin?

Psykologisiin testeihin ei varsinaisesti voi valmistautua. Kannattaa saapua paikalle ajoissa, levänneenä ja avoimin mielin.

Mitä psykologisia ominaisuuksia lentäjältä vaaditaan?

Kaikilla ammattilentäjillä on oltava alalle vaadittava lahjakkuusprofiili. Tämä pitää sisällään matemaattista ja kielellistä lahjakkuutta sekä avaruudellista hahmotuskykyä. Lisäksi lentäjältä vaaditaan tiettyjä erityisominaisuuksia kuten motorisia taitoja. Suorituskyky tulisi pystyä säilyttämään korkeana sekä paineen alla että monotonisessa tehtävässä. Persoonallisuuden tulee olla tasapainoinen ja avoin.

Millainen kirjallinen pääsykoe on?

Kirjallinen pääsykoe suoritetaan etänä ja se on monivalintakoe. Kirjallista pääsykoetta varten tarvitset tietokoneen, internet- yhteyden ja web- kameran.

Voiko kirjallisen pääsykokeen suorittaa muuna ajankohtana kuin 13.9.2022 klo 10?

Kirjallista pääsykoetta ei voi suorittaa muuna ajankohtana.

Milloin on seuraava haku Suomen Ilmailuopistoon?

Seuraavaa haku on 1.-21.8.2022.

OPISKELU

Missä Suomen Ilmailuopisto sijaitsee?

Suomen Ilmailuopiston on Porissa, lähellä Porin lentoasemaa. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.finaa.fi.

Paljonko SIO:n ammattilentäjän koulutus maksaa?
Suomen Ilmailuopiston ammattilentäjäkoulutus on valtion tukemaa koulutusta ja se maksaa oppilaalle 18.000 €.

Milloin koulutus alkaa?

Tässä haussa valitaan oppilaita, jotka aloittavat koulutukset alkaen vuonna 2023. Tarkemmat ajat täsmentyvät myöhemmin ja koulutuksen alkamisaikaan voi itse esittää toiveita.

Mitä koulutus sisältää?

Koulutus sisältää teoriaa ja käytäntöä, eli lentämiseen liittyvää teoriaa ja itse lentämistä.

Kuinka kauan koulutus ammattilentäjäksi kestää SIO.ssa?

Koulutus kestää noin kaksi vuotta.

Millaista on ammattilentäjäksi opiskelu Suomen Ilmailuopistolla?

Opiskelu on mielenkiintoista, käytännön läheistä ja tiivistä. Koulutus pitää sisällään teoriaopiskelua sekä lentämistä lennonharjoittelulaitteilla ja lentokoneilla. Opiskelu ja vaatii 100 % läsnäolon.

Saako Suomen Ilmailuopiston opiskelusta opintotukea

Opiskelija voi hakea KELA:n opinto- ja asumistukea kuten kuka tahansa muukin opiskelija ja valtion takaamaa opintolainaa.

Millä lentokoneilla koulutuksen aikana lennetään?

Cessna C152 ja Diamond D42. Lisäksi koulutus sisältää koulutusjakson Airbus A320 lennonharjoittelulaitteella.

Mikä on CPL (A)- lupakirja?

SIO:n koulutus tähtää CPL (A) lupakirjaan. CPL (A), Commercial Pilot Licence, on englanninkielinen lyhennys ansiolentäjän lupakirjasta kiinteäsiipisiin koneisiin. Se antaa oikeuden ja pätevyyden toimia ammattilentäjänä.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Tarvitseeko olla aikaisempaa lentokokemusta, jotta voi hakea tässä haussa?
Aikaisempi lentokokemus ei ole pääsyvaatimus tai koulutuksen aloittamisen edellytys.

Voiko naisesta tulla ammattilentäjä?
Tottakai!

Haluaisin lentäjäksi, mutta olen vielä alaikäinen. Miten kannattaa valmistautua ja mitä aineita kannattaa opiskella koulussa?
Panosta koulunkäyntiin ja koulutukseen ylipäätään sekä elä terveellisesti. Koulussa kannattaa keskittyä tasaisesti kaikkiin aineisiin, mutta erityisesti matemaattisiin aineisiin, suomen kieleen ja englantiin. Hae lentäjäksi heti kun täytät pääsyvaatimukset.

Voiko tulla valituksi, jos on suorittanut lukiossa lyhyen matematiikan?
Lukion lyhyt matematiikka ei ole este. Soveltuvuustesteissä arvioidaan matemaattista lahjakkuutta.

Voiko tulla valituksi, jos on suorittanut lukiossa vain pakolliset fysiikan tai kemian kurssit?
Nämä eivät ole esteitä valinnalle.

Onko lukio ja ylioppilastutkinto pakollinen?

Pääsyvaatimuksena on lukio, ylioppilastutkinto tai toisen asteen ammatillinen tutkinto (3v/180 op).

Mitkä ovat ikärajat tässä haussa?

Alaikäraja on 18- vuotta. Yläikärajaa ei ole.

Onko lukion pitkä matematiikka tai pitkä fysiikka pääsyvaatimus?

Vaikka soveltuvuusarvioinneissa arvioidaan mm. hakijan matemaattista lahjakkuutta ja loogista päättelyä, ei lukion pitkä matematiikka tai pitkä fysiikka ole pääsyvaatimus.

Onko lukion, ammattikoulun tai muiden todistuksen arvosanoilla merkitystä?

Arvosanoilla on merkitystä. Parhaiten kouluissa menestyneet etenevät suoraan psykologisten testien ensimmäiseen vaiheeseen.

Minulla on rikosrekisterimerkintä. Onko se este?
Lentäjän pitää olla nuhteeton. Rikosrekisteri on yleensä este ammattilentäjän koulutukseen ja ammattilentäjäksi. Lievät ylinopeussakot eivät yleensä ole este, jos niitä ei ole montaa. Hakijat, joilta ilmenee merkintöjä turvallisuusselvityksessä, käsitellään tapauskohtaisesti. Hakuvaiheessa kannattaa tuomiot, rikkomukset ja sakot kertoa avoimesti.

Mikä on minimipituus?
Minimipituus on 163,0 cm. Lentäjän pitää olla riittävän pitkä sen vuoksi, että hän yltää turvallisesti kaikkiin lentokoneen hallintalaitteisiin ja nappuloihin. Minimipituus on siis lentoturvallisuusasia.

Mikä on hakijoiden maksimipituus?
Varsinaista maksimipituutta ei ole, mutta oppilaan on mahduttava lentokoulutuksessa käytettäviin lentokoneisiin. Yli 190 cm pitkän hakijan on suoritettava koeistunta ennen lopullista hyväksyntää koulutukseen.

Onko ylinopeussakot este hyväksytyksi tulemiselle?

Lievä tai lievät ylinopeussakot eivät yleensä ole este. Suoritamme aina tapauskohtaisen arvion.

Voiko hakea jos ei ole suorittanut asevelvollisuuslain velvoittamaa palvelusta?

Kyllä voi. Koulutusta ei ole suositeltavaa keskeyttää asevelvollisuuslain mukaisen palvelun ajaksi.

Onko ilmavoimissa suoritettu varusmiespalvelus edellytys?
Ilmavoimien varusmiespalvelus ei ole edellytys.

Pitääkö olla suomen kansalainen?
Suomen kansalaisuus ei ole vaatimus, mutta sujuva suomen kieli on.

Mitä kielivaatimuksia on?
Vaatimukset on hyvä suomen ja englannin kielen taito.

Onko tatuoinnit ja lävistykset sallittuja?
Eivät ole este valinnalle (työnantajilla voi olla rajoituksia koskien tatuointeja ja lävistyksiä).

LÄÄKETIETEELLISET VAATIMUKSET

Mitä lääketieteellisiä vaatimuksia ammattilentäjän tulee täyttää?
Ammattilentäjän tulee olla perusterve ja hyväkuntoinen. SIO:n lääketieteelliset kriteerit perustuvat eurooppalaisen ilmailuviranomaisen ammattilentäjän terveyttä koskeviin määritelmiin. Hyvä nyrkkisääntö on, että hakijalla ei saisi olla sairautta, joka vaatii säännöllistä lääkitystä. Lentäjä tarvitsee virheettömän värinäkökyvyn, mutta silmälasit eivät ole este. Jokaisen hakijan lääketieteellinen kelpoisuus arvioidaan yksilöllisesti. Terveet elämäntavat, säännöllinen liikunta, riittävä lepo sekä terveellinen ruokavalio kannattaa omaksua jos haaveilee lentäjän ammatista.

Lääketieteelliset vaatimukset on kuvattu liitteessä Terveysvaatimukset.

Jos sinulle on jäänyt epäselväksi jotain Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashausta tai ammattilentäjän koulutuksesta, voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse: haku@finaa.fi. Vastaamme vain sellaisiin kysymyksiin, joihin ei löydy vastauksia julkaistusta materiaalista. Lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kysymyksiin emme pysty ottamaan kantaa sähköpostitse.

Simulaattorin vuokraus

Liikelennot

Yritysinfo

Ilmailuopiston kalusto

Media

Ravintolan SIO