Ammatti taivaalla
Ammatti taivaalla

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimukset

KOULUTUSTAUSTAAN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

Minimivaatimus on lukion oppimäärä tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto (180 opintopistettä, aikaisemmin 120 opintoviikkoa).

Huom. Esikarsinnan päävertailukriteerinä käytetään arvosanoja ylioppilastodistuksesta, mikäli hakijalla sellainen on.

PITUUSVAATIMUKSET

Minimipituus on 163,0 cm.

Maksimipituutta ei ole, mutta yli 190 cm pitkien hakijoden on läpäistävä koeistunta koulutuksessa käytettävien lentokoneiden ohjaamossa ennen lopullista hyväksymistä. Koeistunnan tarkoitus on varmista, ettei hakijan fyysinen pituus vaaranna turvallisuutta.

KIELIVAATIMUKSET

Hyvä suomen (suomen kielen taidon todistaminen) ja englannin kielen taito.

LÄÄKETIETEELLISET VAATIMUKSET

Hakijan pitää olla “perusterve”:

  • säännöllistä lääkitystä vaativa sairaus voi olla este
  • lievä näönkorjaus silmälaseilla ei ole este
  • merkittävä ylipaino on este, lievä ylipaino sallitaan

Kts. Terveysvaatimukset

NUHTEETTOMUUS

Suojelupoliisilla teetettävässä turvallisuuselvityksessä ei saa ilmetä seikkoja, mitkä estävät ammattilentäjäksi kouluttautumisen.

MUUT HUOMIOT

  • asevelvollisuuslain mukainen palvelus ei ole vaatimus
  • aikaisempaa ilmailukokemusta tai lentolupakirjaa ei tarvitse olla
  • aikaisemmilla hakukerroilla ei ole vaikutusta tähän hakuun

Jos sinulle on jäänyt epäselväksi jotain Suomen Ilmailuopiston lentäjäoppilashausta tai ammattilentäjän koulutuksesta, voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse: haku@finaa.fi. Vastaamme vain sellaisiin kysymyksiin, joihin ei löydy vastauksia julkaistusta materiaalista. Lääketieteellistä kelpoisuutta koskeviin kysymyksiin emme pysty ottamaan kantaa sähköpostitse.

Simulaattorin vuokraus

Liikelennot

Yritysinfo

Ilmailuopiston kalusto

Media

Ravintolan SIO